Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
870000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
29/12/2017
870000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
29/12/2017
870000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
27/12/2017
570000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
26/12/2017
812000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
26/12/2017
500000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
14/12/2017
450000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
13/12/2017