Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
489000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
19/10/2017
486000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
27/09/2017
486000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
27/09/2017
748000000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
14/09/2017
7000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
14/09/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
14/09/2017
8000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
12/09/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Huyện Điện Bàn
11/09/2017