Sửa yêu cầu tìm kiếm

Loại tin

Xem thêm

Loại BÐS

Xem thêm

Khoảng giá

Xem thêm

Khoảng diện tích

Xem thêm

Hướng

Xem thêm

Pháp lý

Xem thêm

Phòng ng?

Xem thêm

Mục đích sử dụng

Xem thêm

Ðường vào

Xem thêm

Lợi thế BÐS

Xem thêm

Người đăng tin

Xem thêm
 
Tiêu đề
Cập nhật
Khu vực
Giá
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
22/07/2017
10000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
21/07/2017
2150000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
18/07/2017
1400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
15/07/2017
-1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
14/07/2017
1400000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
14/07/2017
6000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
13/07/2017
8000000000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
13/07/2017
1000 VNĐ/Tổng diện tích
Thành Phố Hạ Long
11/07/2017
60triệu
Thành Phố Hạ Long
15/09/2016
5,5 triệu/m2
Thành Phố Hạ Long
03/12/2012