Đề xuất giảm 50% phí thẩm định dự án xây dựng

Blog Tin Tức

08:01 27/04/2020

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng và đang lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành cũng như người dân. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức phí thẩm định dự án xây dựng.

Theo đề xuất này, tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 172/2016 của Bộ Tài chính.

Bộ Xây dựng nói gì về gói 2.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội?

bo tai chinh dang de xuat giam 50% mot so loai phi le phi trong linh vuc xay dung nham ho tro thao go kho khan cho cac doi tuong chiu anh huong dich covid -19 Bộ Tài chính đang đề xuất giảm 50% một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo quy định hiện hành, mức thu lệ phí cấp lần đầu như sau: Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 1 triệu đồng/chứng chỉ được đề xuất giảm còn 500.000 đồng/chứng chỉ. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là 300.000 đồng/chứng chỉ sẽ được giảm còn 150.000 đồng/chứng chỉ. Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí nêu trên. 

Đầu tư bất động sản cần lưu ý một số yếu tố để không dính bẫy pháp lý

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư 209/2016 của Bộ Tài chính. Hiện mức thu phí theo Thông tư 209/2016 được quy định theo tỷ lệ % trên tổng mức đầu tư của từng dự án.

(Nguồn Huy Phạm/Saigongiaiphong)